Δευτέρα, 01 Ιουνίου 2020 04:22
Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2015 15:12

Τηλεφωνικός Κατάλογος Διοικητικής Υπηρεσίας

ΘΕΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

 

230

2671361330

 

 

269

2671361369 ΑΣΥΡΜΑΤΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

127

2671361227

 

 

266

2671361366 ΑΣΥΡΜΑΤΟ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

 

050

2671361150

 

 

055

2671361155

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

 

048

2671361148

ΤΜ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

140

2671361240

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

 

012

2671361112

 

 

140

2671361240

ΤΑΜΕΙΟ

 

033

2671361133

ΓΡ.ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

035

2671361135

ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

013

2671361113

 

 

023

2671361123

 

 

 

ΦΑΞ: 2671028886

ΑΠΟΘΗΚΗ

 

141

2671361241

 

 

256

2671361356 ΑΣΥΡΜΑΤΟ

ΓΡ.ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

 

207

2671361307

ΓΡ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

026

2671361126

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ

 ΓΡ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

047

2671361147

 

 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

243

2671361343

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ

020

2671361120

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ

240

2671361340 ΑΣΥΡΜΑΤΟ

 

ΨΥΚΤΙΚΟΣ

245

2671361345 ΑΣΥΡΜΑΤΟ

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ

242

2671361342 ΑΣΥΡΜΑΤΟ

 

ΓΡ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

007

2671361107

 

ΠΡΪΟΣΤΑΜΕΝΟΣ

241

2671361341 ΑΣΥΡΜΑΤΟ

ΓΡ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

007

2671361107

 

 

244

2671361344 ΑΣΥΡΜΑΤΟ

ΘΥΡΩΡΕΙΟ

 

030

2671361130

ΣΧΟΛΗ

 

201

2671361301

ΚΥΛΙΚΕΙΟ

 

042

2671361142

ΓΡ.ΚΙΝΗΣΗΣ

 

091

2671361191

 

 

236

2671361336 ΑΣΥΡΜΑΤΟ

ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ

 

000

2671361100

ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

 

004

2671361104

ΚΟΥΖΙΝΑ

 

009

2671361109

ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟ

 

237

2671361337

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

 

022

2671361122

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

 

056

2671361156

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

 

071

2671361171