Δευτέρα, 17 Μαΐου 2021 23:25
Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018 13:43

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2613600572

Κατόπιν του με αριθ. πρωτ.
Γ4α/Γ.Π.οικ.39545/23-05-2018 εγγράφου του
Υπουργείου Υγείας του Τμήματος Ιατρών
ΕΣΥ, σας γνωρίζουμε ότι παρατάθηκε έως
την ΤΕΤΆΡΤΗ 30-05-2018 ΚΑΙ ΏΡΑ 23:59 Μ.Μ. η
προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για
όλες τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών
κλάδου ΕΣΥ που προκηρύχθηκαν σύμφωνα
με την αριθ. Γ4α/Γ.Π.25794/03-04-2018 έγκριση
προκήρυξης του Υπουργού Υγείας η
οποία έληγε στις 24-05-2018 και ώρα 23:59μμ
Διαβάστηκε 747 φορές
Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια