Σάββατο, 29 Φεβρουαρίου 2020 03:58

Παθολογικός Τομέας

Ο ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ:

  1. Παθολογικό − Τεχνητού Νεφρού – ΜΑΦ.
  2. Καρδιολογικό − Στεφανιαίων Νόσων.
  3. Παιδιατρικό – Προώρων.

Οι ανωτέρω Ειδικές Μονάδες δεν είναι αυτόνομες και λειτουργούν στα πλαίσια των αντίστοιχων Ιατρικών Τμημάτων.