Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2020 21:10

Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: ιατρικη υπηρεσια

Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας Προκηρύσσει:

Την πλήρωση της κάτωθι επί θητεία θέσης ειδικευόμενου ιατρό του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Β΄ του Νοσοκομείου

 1. Μια (1) θέση Καρδιολογίας


Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν:

 1. Ελληνική Ιθαγένεια πλην όσων προέρχονται από Κράτη Μέλη της Ε.Ε.
 2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
 3. Τίτλο αντίστοιχης με την θέση ιατρικής ειδικότητας
 4. Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 50ο έτος για τους Επιμελητή  Β


Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο συνημμένο αρχείο

Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας Προκηρύσσει:


Την πλήρωση των κάτωθι επί θητεία θέσεων ειδικευόμενων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Β ́ για τα αντίστοιχα Τμήματα του Νοσοκομείου

 1. Μια (1) θέση Αναισθησιολογίας
 2. Μια (1) θέση Ψυχιατρικής

Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν:

 1. Ελληνική Ιθαγένεια πλην όσων προέρχονται από Κράτη Μέλη της Ε.Ε.
 2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
 3. Τίτλο αντίστοιχης με την θέση ιατρικής ειδικότητας
 4. Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 50ο έτος για τους Επιμελητή Β

Περισσότερες πληρπφπρίες στη συννημένη προκήρηξη.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Ιατρική Υπηρεσία του Γ.Ν. Κεφαλληνίας αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε Τομείς, στους οποίους λειτουργούν Τμήματα κατά ειδικότητα, Μονάδες, Ειδικές Μονάδες, καθώς και Διατομεακά και λοιπά Τμήματα, ως εξής:

ΤΟΜΕΙΣ:

 1. Παθολογικός Τομέας με δυναμικότητα 64 κλινών.
 2. Χειρουργικός Τομέας με δυναμικότητα 50 κλινών.
 3. Εργαστηριακός Τομέας.
 4. Τομέας Ψυχικής Υγείας με δυναμικότητα 6 κλινών.

Κάθε Τομέας διαρθρώνεται σε Τμήματα και Μονάδες ως εξής:

A. ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ:
  • ΤΜΗΜΑΤΑ:
  1. Παθολογικό − Τεχνητού Νεφρού – ΜΑΦ.
  2. Καρδιολογικό − Στεφανιαίων Νόσων.
  3. Παιδιατρικό – Προώρων.

Οι ανωτέρω Ειδικές Μονάδες δεν είναι αυτόνομες και λειτουργούν στα πλαίσια των αντίστοιχων Ιατρικών Τμημάτων.

 1. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ:
  • ΤΜΗΜΑΤΑ:
   1. Χειρουργικό.
   2. Μαιευτικό-Γυναικολογικό.
   3. Αναισθησιολογικό – Μεταναισθητικής Αυξημένης Φροντίδας (ΜΜΑΦ).
   4. Ορθοπεδικό.
   5. Οφθαλμολογικό.
  • ΜΟΝΑΔΑ:
   1. Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Οι ανωτέρω Ειδικές Μονάδες δεν είναι αυτόνομες και λειτουργούν στα πλαίσια των αντίστοιχων Ιατρικών Τμημάτων.

 1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ:
  • ΤΜΗΜΑΤΑ:
   1. Βιοπαθολογικό-Βιοχημικό.
   2. Αιματολογικό – Αιμοδοσίας.
   3. Ακτινοδιαγνωστικό.
   4. Φαρμακευτικό.
 2. ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ:
  • ΤΜΗΜΑΤΑ:
   • Ψυχιατρικό

B. ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:

 1. Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας.
 2. Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ).
 3. Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ).

Γ. ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:

 1. Παραϊατρικού Προσωπικού.
 2. Κοινωνικής Εργασίας.
 3. Διαιτολογίας – Διατροφής.

Οι κενές κλίνες των Τμημάτων του κάθε Τομέα χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση ασθενών και άλλων Τμημάτων άλλου Τομέα, μετά από εισηγήσεις του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και την τελική απόφαση του κοινού Διοικητή.

Στους Τομείς λειτουργούν τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία αντίστοιχων ειδικοτήτων με τις ειδικότητες των γιατρών που υπηρετούν. Ο αριθμός των εξωτερικών ιατρείων για κάθε ειδικότητα καθορίζεται με αποφάσεις του κοινού Διοικητή, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας.