Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2023 12:39

Νέα ψηφιακά συστήματα για το Ακτινολογικό Τμήμα Κύριο

Πέντε νέα υπερσύγχρονα ψηφιακά μηχανήματα εγκαταστάθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, συμβάλλοντας στην βελτίωση του επιπέδου υπηρεσιών προς τους ασθενείς. Η προμήθεια χρηματοδοτήθηκε με πόρους του προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων και μέσω του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A /Greece-Italy 2014-2020,στο οποίο το Γ.Ν.Κ. συμμετέχει ως εταίρος στο ενταγμένο έργο με τίτλο Cooperation for health ( COOFHEA).

Αναλυτικά:

  1. Ψηφιακό Ακτινολογικό συγκρότημα για το Ακτινολογικό Τμήμα
  2. Φορητό ψηφιακό Ακτινολογικό συγκρότημα.
  3. Υπερηχογράφος καρδιολογικής χρήσης που χρησιμοποιείται από το καρδιολογικό ιατρείο
  4. Υπερηχοτομογράφος Γενικής Χρήσης
  5. Μόνιτορ ζωτικών παραμέτρων και σταθμός παρακολούθησης

 

Επίσης με ίδιους πόρους του Νοσοκομείου έγινε προμήθεια και εγκατατάσταση στο Φυσικοθεραπευτήριο:

  1. Σύγχρονη συσκευή Laser Υψηλής ισχύος
  2. Συνδυασμένη συσκευή ηλεκτροθεραπείας – Υπερήχου – Αναρρόφησης
  3. Ηλεκτρικό κρεββάτι 5 τμημάτων

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 26 Απριλίου 2023 12:57
Image
Σουηδίας 17, ΤΚ 28100
Αργοστόλι ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς