Γενικό Νοσοκομειο Κεφαλληνίας

Δ.Ι.Ε.Κ. Γ.Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Γενικό Νοσοκομειο Κεφαλονιάς

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Η σχολή ξεκίνησε την λειτουργία της σαν Μ.Τ.Ε.Ν.Σ του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας (Μέση Τεχνική Επαγγελματική Νοσηλευτική Σχολή) το 1987 βάσει του Π.Δ. 120/87 ΦΕΚ 67/ΤΑ) και συνεχίζει ως σήμερα την λειτουργία της ως Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ).

Η σχολή προετοιμάζει στα πλαίσια θεωρητικής, εργαστηριακής και πρακτικής άσκησης, Νοσηλευτικό προσωπικό Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ικανό να παρέχει νοσηλευτική φροντίδα στους χώρους άσκησης του Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του δημόσιου και ιδιωτικού φορέα.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διευθυντής
Νίκος  Μοντεσάντος


Μόνιμοι εκπαιδευτικοί
Γερασιμούλα Σταθάτου
Αναστασία Σπυράτου

Γραμματεία
Άνθιμος Πανταζάτος

Την λειτουργία του ΔΙΕΚ υποστηρίζει αξιόλογο επιστημονικό ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό του Γ.Ν. Κεφαλληνίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το ΙΕΚ είναι δημόσιο, υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας, ενώ το πρόγραμμα μαθημάτων και λειτουργίας ταυτίζεται με των ΔΙΕΚ του  Υπουργείο Παιδείας.

Κανονισμός Λειτουργίας του Δ.Ι.Ε.Κ: Υπουργική Απόφαση Γ6α/ΓΠ. 7037/2022 - ΦΕΚ 4445/Β/22-8-2022 «Κανονισμός λειτουργίας των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και του Ι.Ε.Κ. Ε.Κ.Α.Β.» 

Διαθέσιμες Ειδικότητες:

 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας
 2. Διασώστης – Πλήρωμα ασθενοφόρου

Η φοίτηση είναι δωρεάν και τα μαθήματα διεξάγονται σε πρωινό ωράριο.  Η φοίτηση στην σχολή διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα: 4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης  κι ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης στο νοσοκομείο.

Στους αποφοίτους αφού ολοκληρώσουν και τα πέντε εξάμηνα κατάρτισης  χορηγείται  Β.Ε.Κ – Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης – και αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΚ

Δικαίωμα εγγραφής έχουν:

Απόφοιτοι Λυκείου (Ενιαίο, Γενικό,  ΕΠΑΛ, ΤΕΛ , ΤΕΕ Β΄ Κύκλου Σπουδών) ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ νοσηλευτικής μπορούν να φοιτήσουν στο Γ΄ Εξάμηνο Σπουδών.

Επίσης παρέχεται από τη Σχολή Δ.Ι.Ε.Κ. συμβουλευτική υποστήριξη όσων καταρτιζομένων θέλουν να εργαστούν σε Ελλάδα και εξωτερικό  καθώς  και  για  άμεση επαγγελματική αποκατάσταση  στις τοπικές δομές υγείας.

Δικαιολογητικά εγγραφής:

 • Σχετική αίτηση (παρέχεται από την σχολή)
 • Απολυτήριο Λυκείου  ή ισότιμου τίτλου σπουδών
 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (ευκρινής  φωτοαντίγραφο)
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.
 • Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους.
 • Δικαιολογητικά προϋπηρεσίας στην ειδικότητα (εάν υπάρχουν)
 • Φωτοτυπία των δύο όψεων της Άδειας Οδηγού Β΄ κατηγορίας μόνο για την ειδικότητα διασωστών – πλήρωμα ασθενοφόρου.

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει θεωρητικά, εργαστηριακά και μικτά μαθήματα της ειδικότητας ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ- ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ:

Α’ Εξάμηνο

 1. Νοσηλευτική Ι (θεωρία +εργαστήριο)
 2. Ανατομία (θεωρία)
 3. Φυσιολογία (θεωρία)
 4. Φαρμακολογία (θεωρία)
 5. Πρώτες Βοήθειες (θεωρία + εργαστήριο)
 6. Υγιεινή Μικροβιολογία (θεωρία)
 7. Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα (εργαστήριο)

B’ Εξάμηνο

 1. Νοσηλευτική ΙΙ (θεωρία +εργαστήριο)
 2. Παθολογία
 3. Χειρουργική Ι
 4. Γυναικολογία- Παιδιατρική (θεωρία)
 5. Στοιχεία Ψυχιατρικής – Νευρολογίας(θεωρία)
 6. Νοσηλευτική Ι (πρακτική στο Νοσοκομείο)

Γ’ Εξάμηνο

 1. Αποστείρωση – Απολύμανση (θεωρία + εργαστήριο)
 2. Τραυματολογία Ι
 3. Στοιχεία Αναισθησιολογία- ς Ανάνηψης
 4. Νοσηλευτική ΙΙ (Πρακτική στο Νοσοκομείο)

Δ’ Εξάμηνο

 1. Νοσηλευτική ΙΙΙ (πρακτική στο Νοσοκομείο)
 2. Αντιμετώπιση σε Επείγοντα Περιστατικά (θεωρία)
 3. Ορθοπεδική (θεωρία)

 

ΔΙΕΚ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΩΣΤΗ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει θεωρητικά, εργαστηριακά και μικτά μαθήματα της ειδικότητας ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ- ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ:

Α’ Εξάμηνο

 1. Ανατομία (θεωρία)
 2. Φυσιολογία (θεωρία)
 3. Υγιεινή Μικροβιολογία (θεωρία)
 4. Αγγλική Ορολογία (θεωρία)
 5. Οργάνωση της Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας (θεωρία)
 6. Εκτίμηση και Υποστήριξη Ζωτικών Λειτουργιών κατά Συστήματα (εργαστήριο)

B’ Εξάμηνο

 1. Τεχνικές Επικοινωνίας στην λήψη επείγουσας κλήσης (θεωρία)
 2. Συστήματα Επικοινωνίας (εργαστήριο)
 3. Επείγοντα Παθολογικά (θεωρία + εργαστήριο)
 4. Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα (εργαστήριο)
 5. Φυσιοπαθολογία (θεωρία)

Γ’ Εξάμηνο

 1. Φαρμακολογία (θεωρία + εργαστήριο)
 2. Επείγοντα Τραυματολογικά – Προνοσοκομειακή Αντιμετώπιση του Τραύματος (θεωρία + εργαστήριο)
 3. Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα (εργαστήριο)
 4. Τεχνικές Επικοινωνίας στην λήψη επείγουσας κλήσης (θεωρία + εργαστήριο)
 5. Μαζικές Απώλειες Υγείας (θεωρία + εργαστήριο)

Δ’ Εξάμηνο

 1. Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα (εργαστήριο)
 2. Εφαρμογές πρωτοκόλλων σε Σύνδρομα και Νοσήματα (εργαστήριο)
 3. Διακομιδές Ασθενών (θεωρία + εργαστήριο)
 4. Βασικές Γνώσεις Ασφαλούς Οδήγησης (θεωρία + εργαστήριο)
 5. Πρακτική σε Πραγματικές Συνθήκες Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) (εργαστήριο)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει θεωρητικά, εργαστηριακά και μικτά μαθήματα της ειδικότητας ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ- ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ:

Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινά 08:00 – 14:00

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: +30 26710 25915

Εmail: diek.gnk@1699.syzefxis.gov.gr

Image
Σουηδίας 17, ΤΚ 28100
Αργοστόλι ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς